Waarom wordt er in India nog steeds enorm veel gebruik gemaakt van schaalgas en andere energie?

De energiebehoeften van mensen wereldwijd zijn voornamelijk olie, kolen en aardgas. De belangrijkste leverancier van olie en aardgas zijn de Golflanden. In het laatste decennium zijn de rechten van de mensen in de wereld aangetast, aangezien de tarieven voor ruwe olie en aardgas vele malen zijn gestegen. Dit heeft de economische rechten van mensen in landen als Amerika, China en India, die een grote importeur zijn, aangetast. In het komende decennium zou het verbruik van olie en aardgas enkele malen moeten toenemen.

In India is schaalgas een van de meest gebruikte energievormen

In de nabije toekomst moet schaliegasenergie de rechten van mensen om energie tegen redelijke tarieven beschikbaar te stellen, beschermen. In Amerika, China en India worden voldoende voorraden schaliegasenergie gecontroleerd om aan de toekomstige vraag van de bevolking te voldoen. Bovendien heeft de energie van gasschaliegesteente een zeer lage koolstofuitstoot in vergelijking met veel andere energiebronnen. De energie van gasschaliegesteente zal het probleem van de milieuvervuiling die door de groeiende industrie in de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden wordt veroorzaakt, oplossen.

Er wordt steeds meer geinvesteerd in schaalgas om olie en aardgas gebruik te verminderen

In de nabije toekomst heeft gasschaliegesteente het potentieel om geïmporteerde olie en aardgas uit de beperkte voorraden van de Golflanden te vervangen. De Verenigde Staten hebben nieuwe technieken ontwikkeld die de productie van schaliegas in het huidige tempo goedkoper maken dan de import van olie en gas. Er zijn nieuwe technieken ontwikkeld, waarbij een vloeistof, chemicaliën en zand wordt geïnjecteerd in de bronnen van energie horizontaal schaliegesteente om de ketens van de energie van het uitlaatgas naar de oppervlakte te breken.

In Amerika en India wordt er erg veel gedaan aan schaalgas en andere energie

De energiereserves van gasschalie zullen de economische groei stimuleren, de koolstofuitstoot helpen verminderen en de afhankelijkheid van de invoer van energie uit de Arabische wereld door de Verenigde Staten, China en India verminderen. Volgens de cijfers die vandaag de dag op het internet beschikbaar zijn, draagt de energie van het Amerikaanse schaliegas voor 14 procent bij aan de totale productie. De V.S. proberen om aan hun gasbehoeften te voldoen uit bronnen in totale energie rotsschalie.