Ondernemend

Ondernemend Veenendaal

Ondernemendheid als volksaard van de Veenendalers komt regelmatig terug in het verhaal van Veenendaal. Niet voor niets want het is het ondernemerschap dat Veenendaal steeds door moeilijke tijden heeft geholpen en in betere tijden boven zichzelf heeft doen uitstijgen. Laten we eens kijken hoe dat ondernemerschap eruit ziet in het moderne Veenendaal.

Snelle groei
We beschreven al eerder hoe de oliecrisis in de jaren 70 Veenendaal raakte, hoe de wol- en sigarenindustrie instortte en de werkloosheid tot recordhoogte steeg. En hoe vervolgens de gemeente, samen met ondernemend Veenendaal, de schouders eronder zette om de bedrijvigheid in Veenendaal weer volop tot leven te brengen. De afdeling Economische Zaken kreeg alle ruimte en draaide op volle toeren. Om nieuwe werkgelegenheid te creëren, waren nieuwe bedrijven nodig. De centrale ligging van Veenendaal was al gunstig maar werd nog iets scherper gesteld: ‘Randje Randstad’, werd het motto om bedrijven naar Veenendaal te trekken. De gemeente bood hen alle ruimte door nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen. Het resultaat mocht er zijn: het bedrijfsleven ontwikkelde zich snel. Niet in het minst dankzij een voortdurend goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers. Het meest recente resultaat daarvan is de oprichting van de Taskforce Ondernemend Veenendaal om gezamenlijk economische beleidsdoelen te realiseren.

Beste Binnenstad
Het meest in het oog springend voor veel bezoekers van Veenendaal is het ondernemerschap in de binnenstad en langs de woonboulevard. Dat zijn immers de grootste trekpleisters die, met name op vrijdagavond en zaterdag, veel mensen vanuit een wijde regio naar Veenendaal lokken. Veenendaal heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de binnenstad en dat blijft niet onopgemerkt. In verschillende onderzoeken scoort het Veenendaalse winkelcentrum steeds weer hoog. Naast de grote omvang van het winkelcentrum en de goede routing scoort ook het gevarieerde aanbod van het Veenendaalse winkelgebied hoog. Met een mix van bekende winkelketens en bijzondere bedrijven van lokale ondernemers. Met een combinatie van winkels, horeca, cultuur, zakelijke dienstverlening en twee keer per week een warenmarkt. En met een groot aantal malen per jaar een variëteit aan evenementen. Dat maakt Veenendaal als winkelstad aantrekkelijk voor een groot publiek. Goede bereikbaarheid en voldoende parkeervoorzieningen dragen daar natuurlijk ook aan bij. Veenendaal heeft de ambitie in 2013 verkozen te worden tot Beste Binnenstad. En dat is te merken!

Het nieuwe winkelen
Een ontwikkeling waarmee het winkelcentrum van Veenendaal een flinke stap vooruit kan maken, is ‘het nieuwe winkelen’. Hierbij spelen winkeliers beter in op het koopgedrag van de consument door onder meer internet en mobiele telefonie innovatief te benutten. Denk bijvoorbeeld aan digitale passpiegels, locatiegebonden aanbiedingen en sms-diensten voor het winkelend publiek. Het nieuwe winkelen is een project van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel in samenwerking met de gemeente Veenendaal, Bureau Binnenstad, Promotie Veenendaal en Syntens, innovatiecentrum voor ondernemers. De pilot met het nieuwe winkelen in de binnenstad van Veenendaal is door het Netwerk Citymarketing onderscheiden met de Citymarketing Stimulerings Award.

ICT-stad
Een mooie opsteker voor Veenendaal dat zich – naast jonge leefstad – graag profileert als ICT-stad. En niet zomaar. In vergelijking met andere gemeenten inde regio is de ICT-sector sterk vertegenwoordigd in Veenendaal. Die sterke positie wil de gemeente de komende jaren verder uitbouwen. Juist ook omdat ICT een belangrijke aanjager van vernieuwing en verduurzaming kan zijn. Voor het Veenendaalse bedrijfsleven én op maatschappelijke terreinen zoals onderwijs, zorg en winkelen. Om de ontwikkeling van Veenendaal als ICT-stad optimaal te faciliteren, zijn snelle verbindingen onmisbaar. Veenendaal investeert dan ook flink in een uitgebreid glasvezelnetwerk, onder meer op de bedrijventerreinen.

Moderne bedrijventerreinen
Vijf van die bedrijventerreinen liggen direct aan de A12 en twee op korte afstand van de A15. De twee bedrijventerreinen in Zuidoost Veenendaal - Het Ambacht en Nijverkamp - zijn recent volledig opgeknapt. Alle straten en het openbaar groen zijn flink onder handen genomen en de riolering is compleet vernieuwd. Veel ondernemers grepen de grote revitaliseringsslag aan om ook hun eigen pand te vernieuwen. Het resultaat zijn twee fraaie bedrijventerreinen die klaar zijn voor een ondernemende toekomst. Beide terreinen zijn via de N233 snel bereikbaar vanaf de A15 en via de Rondweg-oost nog sneller vanaf de A12. In het noorden van Veenendaal liggen de nieuwere bedrijventerreinen - De Factorij, De Vendel, De Compagnie, De Compagnie-oost en De Batterijen - direct aan de A12. Het succes van de Veenendaalse bedrijventerreinen mag blijken uit de cijfers: maar liefst 56% van de Veenendaalse beroepsbevolking werkt op één van de zeven bedrijventerreinen. Landelijk is dat gemiddeld 28%, exact de helft.

FoodValley
Samen met het Veenendaalse bedrijfsleven en als sterk ICT-centrum wil Veenendaal een belangrijke bijdrage leveren aan de succesvolle ontwikkeling van de nog jonge regio FoodValley. Dit samenwerkingsverband van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Wageningen en Veenendaal is samen goed voor 330.000 inwoners. FoodValley is een unieke clustering op wereldniveau van kennis en wetenschap, bedrijven en onderzoeksinstituten met één focus: voeding. Een centrale rol daarin is weggelegd voor Wageningen Universiteit en Research centre. Gezamenlijk willen de aangesloten gemeenten, bedrijven en organisaties FoodValley ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van
Europa. Tot dé internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding. Met steun van de rijksoverheid die agrofood heeft aangewezen als één van de topsectoren in Nederland. FoodValley is dan ook opgenomen in het regeerakkoord.

Het nieuwe winkelen is “in het diepe te springen”

We noemden al de pilot met het nieuwe winkelen in Veenendaal. Georganiseerd door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met de gemeente Veenendaal, Bureau Binnenstad, Promotie Veenendaal en Syntens, innovatiecentrum voor ondernemers. Rob Weiss van het HBD licht de keuze voor Veenendaal toe.

“Het nieuwe winkelen is een visie. Heel veel mensen hebben er een idee over en praten erover. Wij zochten een ‘speeltuin’ om al die ideeën stap voor stap uit te testen en te kijken of ze echt werken. We hadden drie belangrijke eisen waar de pilotstad aan moest voldoen. Ten eerste moet de gemeente beseffen dat Het nieuwe winkelen nieuw is en dat we niet weten waar het heen gaat. Daarnaast moet de ondernemersvereniging hier tijd voor vrijmaken en beseffen dat het een lang traject is. En tot slot moeten er ondernemers zijn die daadwerkelijk mee willen doen. Veenendaal heeft dat allemaal. Iedereen gelooft erin en is bereid in het diepe te springen.”

Ondernemers voor Oranje

Ondernemend Veenendaal is blij met de komst van de Koninklijke Familie en heeft dat ook laten merken.

Kliko, leverancier van de rijdende minicontainers die in heel veel Nederlandse gemeenten het afval verzamelen, bood de gemeente Veenendaal de eerste oranje kliko aan, onder het motto “Veenendaal schoon, ook tijdens Koninginnedag!”

Twee bloemisten, Meent & Bouman en Roelofsen Bloemen, kwamen met een bijzonder initiatief voor de eigenlijke verjaardag van de koningin op 31 januari. Zij maakten een bijzondere ‘bloementaart’ met wensen en felicitaties namens alle inwoners van Veenendaal. Een mooie verjaardagswens voor Koningin Beatrix.

Top 3

“Wel bijzonder: de top 3 van Nederlandse bedrijven die Microsoft certified trainingen aanbiedt, is gevestigd in Veenendaal. Dat kan geen toeval zijn!”
Joop de Jong (Mprise)

TWITTER

> Proclaimer