Jong Veenendaal

Het verhaal van Veenendaal staat de komende weken centraal op onze site. Dit verhaal vertelt aan de hand van zeven thema’s wat Veenendaal typeert. Op twee april wordt het programma bekend van de Koninklijke route op 30 april. Op deze route worden de thema’s verder uitgelicht. Vorige week was het de beurt aan Historisch Veenendaal. Het thema deze week is: Jong Veenendaal.

Van de geschiedenis naar het Veenendaal van nu, de jonge leefstad. Laten we eens kijken hoe jong dat Veenendaal eigenlijk is. Eerst maar eens de cijfers. Volgens het CBS was in 2010 34 procent van de inwoners van Veenendaal jonger dan 25 jaar. Meer dan een derde van de bevolking dus. Dat is met recht jong te noemen.

Als we jong Veenendaal willen ontmoeten, dan zijn de scholen daarvoor natuurlijk de aangewezen plek. Veenendaal heeft 20 basisscholen, 4 scholen voor voortgezet onderwijs, 3 scholen voor speciaal onderwijs en 1 school voor middelbaar onderwijs. Veel jeugd en jongeren vinden we ook bij de vele sportclubs die Veenendaal rijk is. De voorzieningen zijn goed ontwikkeld en Veenendaal heeft een actief verenigingsleven. Met name voor de jongste jeugd is er in veel Veenendaalse wijken volop ruimte om naar buiten te gaan en te spelen. Er is relatief veel groen en veel buurten beschikken over mooie speelplaatsen. En ook in de verschillende buurthuizen wordt – met name op woensdag- en vrijdagmiddag - veel voor hen georganiseerd. Een succesvol evenement voor kinderen van 6 tot 12 jaar is het Bouwdorp dat jaarlijks vier dagen achtereen in augustus wordt georganiseerd. Onder begeleiding van zo’n 75 tot 90 vrijwilligers timmeren de kinderen in het Stadspark prachtige creatieve bouwwerken in elkaar. En wie geen zin heeft in bouwen, kan zich uitleven in knutselen, sport en spel. In dezelfde periode als het Bouwdorp wordt in Veenendaal ook de jaarlijkse Bijbelweek georganiseerd. Eveneens een succesvol evenement dat ieder jaar weer een groot aantal kinderen uit een wijde regio naar Veenendaal trekt.

Levendig
Volop te doen voor de jeugd dus en tegenwoordig ook alleszins voor de jongeren in Veenendaal. Want de mogelijkheden voor jongeren in Veenendaal zijn in pakweg de laatste 10 tot 15 jaar flink toegenomen. Dankzij de komst van veel nieuwe horeca. die zich richt op een jongere doelgroep, is er een levendige uitgaanscultuur ontstaan. Met name op vrijdag- en zaterdagavond zijn veel jongeren in het Veenendaalse centrum te vinden. Welzijn Veenendaal, verantwoordelijk voor het Veenendaalse jongerenwerk, beschikt in het hart van het centrum over een modern jongerencentrum met onder meer een popcafé, een cultuurcafé, een concertzaal, een sport- en activiteitenruimte en oefenruimten voor bands. Vooral de concertzaal trekt met regelmatig optredens van gerenommeerde artiesten vaak veel publiek. Het traditionele feest op Lampegietersavond – de derde maandag in september - was vroeger een feest voor de kleintjes die met zelfgemaakte lampionnen door de straten trokken. Sinds enkele jaren organiseert Veenendaal rond Lampegietersavond het Lampegietersfestival, met tal van optredens en activiteiten. Hoogtepunt van dit festival voor veel jongeren is het dancefestival Fuze Outdoor dat sinds 2008 wordt georganiseerd en ieder jaar enorm veel bezoekers trekt.

Beter woon- en leefklimaat
Goed onderwijs, alle ruimte voor sport, volop gelegenheid tot uitgaan, regelmatig concerten van grote en minder grote artiesten en bands; tot hier klopt de definitie van jonge leefstad heel aardig. Maar wat doet Veenendaal met en voor jongeren die buiten de boot vallen? Jongeren die het bijvoorbeeld op school niet redden en op straat belanden? Het antwoord is deels gegeven in het vorige hoofdstuk: in wijken waar het minder goed gaat, wordt veel energie en geld gestoken in verbetering van het woon- en leefklimaat. Jeugd en jongeren hebben daarbij de volle aandacht. Een mooi voorbeeld is de multifunctionele accommodatie (MFA) Panorama – de eerste energieneutrale MFA van Nederland - die in december 2011 is geopend. Een bijzonder gebouw dat een belangrijke bindende functie heeft voor drie omliggende wijken. Met veel ruimte voor jongeren om zich op tal van gebieden te ontwikkelen.

Respectvoetbal
En de inspanningen om jongeren die buiten boord dreigen te vallen weer bij de samenleving te betrekken, sorteren effect. Een mooi voorbeeld is het ‘respectvoetbal’, een soort mix van panna-, zaal- en veldvoetbal. Teams uit verschillende wijken in de leeftijd van 12-16 jaar strijden hierin tegen elkaar. Sportief natuurlijk want fair play, daar draait het om bij het respectvoetbal. Elke ploeg krijgt bij aanvang een aantal zogenoemde 'respectkaarten'. Tijdens de wedstrijden kunnen teams kaarten winnen maar ook verliezen. En daarbij gaat het niet alleen om voetbal maar ook bijvoorbeeld om representatief voor de dag komen.

(Straat)muziek
Naast de sport is ook muziek een goed instrument voor jongeren om zich te uiten. Neem bijvoorbeeld de Veenendaalse brassband, in 2009 gevormd door een groep Antilliaanse jongeren die daarvoor vooral op straat te vinden waren. Het is een veelbelovende en nog steeds groeiende groep met drummers (de jongens) en danseressen (de meiden). Iedere dinsdagavond komen zij samen in Jongerencentrum Escape om te oefenen en steeds vaker worden zij gevraagd voor optredens bij activiteiten en evenementen. Iedere donderdagavond staat in Escape de straatcultuur - en met name hiphop - centraal. Jonge rappers, dichters, beatmakers en grafisch ontwerpers uit Veenendaal komen hier samen om zich te ontwikkelen in onder meer straatmuziek, dans, media en events. Regelmatig zijn er workshops en open-podium avonden. Een van de jonge deelnemers is inmiddels een rijzende ster in het Nederlandse rappersgilde.

Maatschappelijk betrokken
De parallel uit de geschiedenis doortrekkend kunnen we vaststellen dat ook veel jongeren over dezelfde ondernemende mentaliteit beschikken die Veenendaal door de jaren heen vooruit heeft gebracht. In de sport en muziek boeken zij – vaak op eigen initiatief en dankzij hun eigen doorzettingsvermogen – successen maar ook steeds meer jongeren manifesteren zich op het maatschappelijk vlak. Een goed voorbeeld daarvan is de Veense jongerenraad die opkomt voor de belangen van jongeren in Veenendaal. De Jongerenraad is door het College van B&W van Veenendaal erkend als officieel adviesorgaan. Een andere club jonge mensen die zich maatschappelijk betrokken toont is Rotaract Veenendaal. Een vereniging van jong volwassenen in de leeftijd van 20 tot 27 jaar, die zich onder meer bezig houdt met het organiseren van activiteiten voor goede doelen, maatschappelijke en persoonlijke betrokkenheid en professionele ontwikkeling. Allemaal ondernemende jongeren dus, maar ook betrokken. En ook dat past bij de Veenendaalse samenleving.

TWITTER

> Proclaimer