Informatieavonden Koninginnedag Veenendaal 30 en 31 januari

Gemeente informeert inwoners en ondernemers centrum over voorbereidingen Koninginnedag

Veenendaal maakt zich op voor Koninginnedag. Op maandag 30 april bezoekt de Koninklijke familie Veenendaal voor de jaarlijkse viering van dit bijzondere volksfeest. Daarnaast brengen die dag duizenden mensen een bezoek aan de binnenstad. Om deze dag feestelijk en veilig te laten verlopen, is er nu al volop aandacht voor de benodigde voorzieningen en maatregelen. De voorbereidingen voor het feest zijn in volle gang. De grote lijnen die nu al bekend zijn, zijn deze week gedeeld met inwoners en ondernemers van het centrum.

Tijdens informatiebijeenkomsten in het gemeentehuis op maandag 30 januari en dinsdag 31 januari kregen inwoners en ondernemers uit het centrum uitleg over bereikbaarheid, de thema’s waarmee Veenendaal zich presenteert en de diverse andere festiviteiten op 30 april. Aan de hand daarvan werd duidelijk wat dit betekent voor direct betrokken inwoners en ondernemers.

Programma 30 april
Samen met vele partners uit de stad wordt er een programma gemaakt dat verder reikt dan het bezoek van de Koninklijke familie alleen. Dit programma wordt de komende maanden steeds verder ingekleurd en begin april bekendgemaakt. Wat al wel bekend is, is dat op 30 april Veenendaal de hele dag feestviert! Een aantal activiteiten zullen anders zijn dan andere jaren als het gaat om de locatie of het tijdstip waarop iets plaatsvindt.
Om 9 uur start traditiegetrouw de aubade. Om 12.00 uur is het bezoek van de Koningin en haar familie. Dit gaat naadloos over in de jaarlijkse Oranjeroute, georganiseerd door Stichting Oranjedag Veenendaal. ‘s Avonds is er een oranjebal. Naast deze activiteiten bereidt het Platform Binnenstadmanagement diverse activiteiten voor en mogen de winkels de hele dag open zijn.

Veenendaal in zeven thema's
Het programma op de route wordt uitgewerkt in 7 thema’s, die kenmerkend zijn voor Veenendaal. Zo krijgt heel Nederland op 30 april een mooi beeld van Veenendaal in heden en verleden. De zeven thema’s zijn: Historisch Veenendaal, Sportend Veenendaal, Cultureel Veenendaal, Jong Veenendaal, Bouwend Veenendaal, Ondernemend Veenendaal en Betrokken Veenendaal. In diverse activiteiten langs de route presenteert Veenendaal zichzelf als jonge leefstad, met hardwerkende mensen, een bruisende binnenstad en een rijk cultureel- en vereningsleven. Begin april wordt bekend hoe de route gaat lopen en hoe het programma langs de route eruitziet.

Koninginnedagverordening van kracht
In de weken voor Koninginnedag wordt een zogenaamde Koninginnedagverordening van kracht. Dit is een verordening met tijdelijke maatregelen om de openbare orde en veiligheid in goede banen te leiden. De verordening bepaalt onder meer de regels rondom cameratoezicht, een tijdelijke wegsleepregeling voor voertuigen, het verwijderen van verboden objecten binnen de veiligheidsringen en het alcoholverbod op Koninginnedag tot vroeg in de middag. Verder zijn hierin de openingstijden voor de horeca vastgelegd en bevat het regels voor vliegen en varen boven en in Veenendaal. Om op zaterdag 28 april al de nodige voorbereidingen te kunnen doen, zal de warenmarkt die zaterdag worden verplaatst en sluit de horeca die avond en op zondagavond 29 april eerder. Begin april wordt de precieze inhoud van de verordening bekend gemaakt.

Bereikbaarheid centrum
Veenendaal verwacht op 30 april duizenden mensen te verwelkomen. Dat vraagt om een goede logistiek en voldoende voorzieningen. Daarom is er nu al overleg met bijvoorbeeld de NS over de inzet van extra lange treinen. Ook voldoende bussen, parkeertransferia en pendelbussen worden geregeld. Daarnaast gelden op Koninginnedag vier zogenaamde veiligheidsringen.
Ring 1 is de directe omgeving van de Koninklijke familie, deze ring is alleen toegankelijk voor de persoonsbeveiligers. Ring 2 is de looproute van de Koninklijke familie. Deze is alleen toegankelijk voor personen die vooraf gescreend zijn en betrokken zijn bij de activiteiten die op de Koninklijke route worden uitgevoerd. Daarbuiten ligt ring 3. Dit is een schil die vanaf zondagmorgen vrij wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen en verplaatsbare obstakels. Dit houdt in dat bewoners binnen ring 3 verplicht zijn hun gemotoriseerde voertuigen buiten ring 3 te verplaatsen. Zij ontvangen in aanloop naar Koninginedag hier nadere informatie over. De buitenste ring is ring 4. Deze is op 30 april vanaf ’s morgens vroeg verkeersluw, wat zorgt voor een goede bereikbaarheid van het centrum, juist ook voor de eigen inwoners. Bij de indeling van de veiligheidsringen geldt dat deze niet groter zijn dan strikt noodzakelijk. Er komen alternatieve parkeermogelijkheden voor bewoners en bezoekers van het centrum.

Directe omgeving route
Bij de gemeente zijn vragen binnengekomen vragen over de screening van personen en het verplaatsen van auto’s. Uitgangspunt voor Koninginnedag is en blijft dat mensen zo min mogelijk merken van de maatregelen die getroffen worden om de dag veilig en feestelijk te laten verlopen. Achter de schermen wordt een screening gedaan van mensen die direct aan de Koninklijke route wonen. Dit is de standaardprocedure rond zo'n nationaal evenement als Koninginnedag en gebeurt zonder dat mensen dit merken. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt van deze algemene regel afgeweken.

Meer weten?
Hieronder vindt u de presentatie die gegeven is tijdens de informatiebijeenkomsten. De komende periode leest u op deze site meer informatie over bereikbaarheid, de route en het programma. Tevens kunt u zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Volg de voorbereidingen van de Koninginnedagorganisatie ook op Twitter: @KD12Veenendaal. Hebt u vragen, dan kunt u mailen naar koninginnedag2012@veenendaal.nl of bellen met de projectgroep Koninginnedag van de gemeente Veenendaal, tel (0318) 538 538.

download hier de presentatie

TWITTER

> Proclaimer