Dichten voor de Koningin!

De Koningin viert 30 april haar verjaardag in Veenendaal. Veense inwoners krijgen een unieke kans om creatief talent te uiten door mee te doen aan de gedichtenwedstrijd. Kunt u goed dichten en bent u ouder dan 18 jaar? Schrijf dan een gedicht over het bezoek van de Koninklijke familie aan Veenendaal.

Kees Stip
Het is de bedoeling dat de gedichten geschreven worden in de stijl van de in Veenendaal geboren Kees Stip. Opvallend aan de gedichten van Kees Stip zijn de volgende factoren:
- Een naam of persoon staat meestal in de eerste regel.
- Vaak wordt er een plaatsnaam genoemd (en die staat dan meestal weer aan het eind van de eerste regel).
- Het gedicht moet uit zes regels bestaan.
- Het rijmschema is aa bb cc (gepaard rijm).
- In de laatste regels zit een woordspeling of een grapje.

Winnende gedicht
Uit de ingezonden gedichten selecteert een deskundige jury een winnaar. Het winnende gedicht wordt 30 april in de Koninklijke route getoond. Het gedicht krijgt ook te zijner tijd een plaats in de hal van het gemeentehuis.

Dichten voor de Koningin! En stuur uw gedicht met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres vóór 7 april 2012 op naar pboelhouwer@bibliotheekveenendaal.nl.

Per post:
Bibliotheek Veenendaal
t.a.v. P. Boelhouwer
Postbus 5
3900 AA  Veenendaal

Op een hinde
‘Niet zonder reden, mag men hopen,
heet Hindeloopen Hindeloopen.
Want sinds daar op een goede dag
Een hert een hinde lopen zag
Verging hij bijna van verdriet
Dat hij die hinde lopen liet.’

Kees Stip

 

 

 

 

 

TWITTER

> Proclaimer