De Hofleveranciers van Veenendaal

In de serie ‘De Hofleveranciers van Veenendaal’ worden de bedrijven uit Veenendaal met een Koninklijke onderscheiding beschreven. Veenendaal kent één bedrijf met het predicaat Koninklijk en vier bedrijven met het predicaat Hofleveranciers. Elke week wordt er één van deze hoffelijke bedrijven voorgesteld.


De Koninklijke Ginkel groep
We beginnen de serie “De Hofleveranciers van Veenendaal” met de Koninklijke Ginkel groep. De Ginkel groep is een familiebedrijf dat in 1903 begon als bloemisterij in Veenendaal. Vandaag de dag, meer dan 100 jaar later, staat inmiddels de vierde generatie aan het roer en is het bedrijf uitgegroeid tot een groot hoveniersbedrijf met zes vestigingen.
Predikaat ‘Koninklijk’
De Ginkel Groep is een Koninklijk bedrijf in die zin dat de organisatie sinds 2003 het Predicaat Koninklijk mag voeren. Aan dat predicaat zijn een aantal voorwaarden gekoppeld. Zo moet het familiebedrijf 100 jaar of meer bestaan en in het bezit van de familie zijn gebleven. Daarnaast dient de organisatie van nationale betekenis te zijn.

In 2002 is het proces ingezet om het predicaat Koninklijk te mogen gebruiken, dat hield in dat de gehele bedrijfsvoering werd getoetst aan de voorwaarden. Na een akkoordbevinding van de burgemeester en de Commissaris van de Koningin doet Het Kabinet van de Koningin een allesomvattend onderzoek en geeft de Koningin een advies.
De Koningin zelf besluit dan of het predicaat mag worden uitgereikt. De Ginkel Groep heeft voldaan aan alle criteria en op 6 oktober 2003 is ‘het recht tot het voeren van het Predicaat Koninklijk’ aan de organisatie verleend.

Directeur van de Koninklijke Ginkel Groep, Wim van Ginkel:
‘Het winnen van een prijs heeft over het algemeen een kortstondig effect, we genieten daar relatief gezien maar even van, maar van het predicaat ‘Koninklijk’ genieten we al heel erg lang, al bijna tien jaar. We zijn er best trots op dat we het kroontje in ons logo hebben. Het predicaat is dus letterlijk de kroon op ons werk! In totaal zijn er in dit land zo’n 550 ‘koninklijke’ organisaties, waarvan er ongeveer 150 commerciële bedrijven zijn. Daar zijn wij er dus één van. En dat we ook nog het enige Koninklijke bedrijf zijn in Veenendaal is helemaal bijzonder.
We zijn niet direct betrokken bij het bezoek van de Koninklijke familie aan Veenendaal op 30 april, dat is ook prima zo. We zijn wel koninklijk sponsor van de Stichting Oranjedag. Wellicht dat we achter de schermen zo hier en daar nog wat doen, want de organisatie van Koninginnedag 2012 vergt nogal wat. Daarom vinden we het prima om de organisatie wat ondersteuning te bieden, dat hebben we altijd gedaan en die houding past ons wel. We hebben overigens wel een koninklijke actie bedacht met een fantastische prijs. Houd daarom onze website de komende tijd goed in de gaten!’

Wim van Ginkel, directeur van de Koninklijke Ginkel Groep. Op de achtergrond is het kroontje herkenbaar op het logo van het bedrijf

TWITTER

> Proclaimer