Betrokkenheid

De afgelopen weken kenmerkten zich door meeleven met de Koninklijke familie en onzekerheid over de gezondheidssituatie van prins Friso. Onzeker was ook wat dit betekent voor het voorgenomen bezoek van de Koninklijke familie aan Veenendaal op 30 april 2012. Veel inwoners toonden zich via e-mail, telefoon of in contacten op straat betrokken bij de Koninklijke familie en bij de voorbereidingen voor Koninginnedag. Dat hebben we als gemeentelijke organisatie zeer gewaardeerd. Het past ook bij de Veense samenleving: betrokken en meelevend.

Die betrokkenheid bleek ook uit de reacties van de vele instellingen en inwoners die een rol spelen bij de voorbereidingen voor Koninginnedag. Projectleider Cora Gerritsen: “De partners die meewerken aan de voorbereidingen tonen zich zeer betrokken. Bij iedereen leefde de afgelopen weken dubbele gevoelens. De voorbereidingen voor Koninginnedag gaan door, maar wat is gepast in de gegeven situatie? Dat wegen we steeds goed af, ook in overleg met de Stichting Oranjedag Veenendaal. Dat we doorgaan met de voorbereidingen past ook bij de mededeling van de Rijksvoorlichtingsdienst dat Hare Majesteit haar werkzaamheden deze week heeft hervat.

Vrijwilligers
De voorbereidingen voor Koninginnedag gaan door. Dat betekent ook dat we mensen zoeken voor op Koninginnedag zelf. Zo zijn er op die dag bijvoorbeeld mensen nodig als toezichthouder, publieksvoorlichter, toegangscontroleur, opzichter fietsenstalling of begeleider van invaliden. Na afloop krijgt iedere vrijwilliger een mooi aandenken aan de dag. De projectorganisatie kreeg in de afgelopen periode diverse aanmeldingen van mensen die zich vrijwillig willen inzetten op 30 april. Dat is fijn en toont opnieuw de betrokkenheid en gastvrijheid van de Veense bevolking aan. Toch zoekt de organisatie nog veel mensen die een steentje willen bijdragen aan deze bijzondere dag voor de Koninklijke familie en voor Veenendaal. U kunt zich aanmelden via de deze site of door een mail te sturen naar koninginnedag2012@veenendaal.nl

 

TWITTER

> Proclaimer