Veiligheidsringen

Ring 1 en 2  (de oranje lijn) is de looproute van de leden van de koninklijke familie. Ofwel, het gebied binnen de dranghekken.
Ring 3 loopt tot enkele honderden meters vanaf de looproute (zie de kaart in bijlage 3: het gebied binnen de rode lijn) Dat gebied moet van zondag 29 april (vanaf 05.00 uur) tot en met maandag 30 april (tot 16.00 uur) volledig vrij zijn van gemotoriseerd verkeer. Op 30 april mogen vanaf 05.00 uur tot 16.00 uur ook geen fietsen op de openbare weg aanwezig zijn.
Ring 4 is een extra schil rondom ring 3 die verkeersluw wordt (zie de kaart in bijlage 3: het gebied binnen de blauwe lijn). Hier is op maandag 30 april uitsluitend uitgaand gemotoriseerd verkeer toegestaan; geen ingaand gemotoriseerd verkeer dus.

De roze gearceerde gebieden vallen door verkleining van ring 3 nu in ring 4 (zie hieronder).

Wat betekenen de maatregelen voor mij?

In deze bijlage leggen wij kort uit wat de veiligheidsringen precies zijn (paragraaf 1) en met welke maatregelen u te maken krijgt (paragraaf 2). In paragraaf 3 wordt ingegaan op de medische zorg en in paragraaf 4 staat informatie over de reguliere buslijnen en het treinverkeer. Paragraaf 5 geeft aan welke wegen deels zijn afgesloten.

1. WAT ZIJN VEILIGHEIDSRINGEN?

Er zijn vier veiligheidsringen ingesteld.

Ring 1 en 2 is de looproute van de leden van de koninklijke familie. Ofwel, het gebied binnen de dranghekken.
Ring 3 loopt tot enkele honderden meters vanaf de looproute. Dat gebied moet van zondag 29 april (vanaf 05.00 uur) tot en met maandag 30 april (tot 16.00 uur) volledig vrij zijn van gemotoriseerd verkeer. Op 30 april mogen vanaf 05.00 uur tot 16.00 uur ook geen fietsen op de openbare weg aanwezig zijn.
Ring 4 is een extra schil rondom ring 3 die verkeersluw wordt. Hier is op maandag 30 april uitsluitend uitgaand gemotoriseerd verkeer toegestaan; geen ingaand gemotoriseerd verkeer dus.

2. WAT ZIJN DE MAATREGELEN PER RING?

“Ik woon/werk langs de koninklijke route (direct tegen ring 2 aan)”
• De route van de koninklijke familie is alleen toegankelijk voor de koninklijke familie en voor mensen die daarvoor speciaal toestemming hebben gekregen. Dit zijn onder andere de deelnemers die een rol hebben bij één van de activiteiten. Deze looproute wordt afgeschermd met dranghekken.
• Wanneer uw huis of bedrijf aan de koninklijke route ligt, dan kunt u er uiteraard wel in of uit. Uw huis/bedrijf bevindt zich namelijk buiten de dranghekken en dus in ring 3 (lees dus ook de onderstaande passage over ring 3). Wel moet u er rekening mee houden dat er op 30 april veel publiek langs de koninklijke route staat.
• Wanneer u langs de route woont of werkt kunt u natuurlijk bezoek ontvangen, maar uw woning is alleen te voet bereikbaar. Het is ook toegestaan om vanaf uw balkon en vanuit een open raam naar de koninklijke familie te kijken. Zorg ervoor dat er geen losse objecten van uw balkon kunnen vallen. U mag verder de vlag uithangen en versiering aanbrengen – graag zelfs! – maar de versiering mag geen reclameboodschappen bevatten.
• Terrassen en dergelijke op en langs de route moeten vanaf zaterdag 28 april 10:00 uur verwijderd zijn. Met name zaterdag 28 april staat in het teken van de opbouw, schoonmaken van de route, plaatsen drankhekken en voorbereiding van de activiteiten. De voorbereidende activiteiten kunnen tot enige (geluids)overlast leiden, waarvoor wij uw begrip vragen.
• Het kan gebeuren dat er dranghekken direct voor uw ingang geplaatst moeten worden. Wij zullen u hierover tijdig informeren.
• De warenmarkt kan wegens de opbouwwerkzaamheden op zaterdag 28 april niet plaatsvinden op de Markt en in de Hoofdstraat. De warenmarkt vindt u die dag op de Brouwersgracht.
• Langs de looproute zijn beveiligingscamera’s geplaatst. In verband met uw privacy zijn de camera’s niet direct op de huizen en bedrijfspanden gericht.
• Ook langs de koninklijke route mogen de winkels, horecagelegenheden en andere bedrijven gewoon open zijn op Koninginnedag. Zij mogen op Koninginnedag tot 14.00 uur geen alcohol verkopen. Klanten kunnen de winkels e.d. in het centrum op Koninginnedag alleen te voet bereiken.

“Ik woon/werk in ring 3”
- Vanaf zondag 29 april 05.00 uur tot en met maandag 30 april 16.00 uur is het verboden  motorvoertuigen voort te bewegen of te parkeren binnen ring 3. Dat heeft te maken met de drukte in de stad, maar ook met de veiligheidseisen rondom het koninklijk bezoek.
- Motorvoertuigen mogen in ring 3 niet op de openbare weg of op een plek zichtbaar vanaf de openbare weg geparkeerd worden. Dus niet op straten, pleinen en parkeerplaatsen, maar ook niet op een eigen oprit of in de tuin en/of onder de carport of in uw individuele garage. Onder motorvoertuigen verstaan wij overigens personenwagens, vrachtauto’s, bestelauto’s, brommers, scooters en motoren.
- Indien u gebruik maakt van een gemeenschappelijke parkeergarage dan mag uw motorvoertuig blijven staan. Houdt u er echter wel rekening mee dat deze garage hermetisch zal worden afgesloten. U kunt uw voertuig dus niet meer gebruiken tussen zondag 29 april 05.00 uur en maandag 30 april 16.00 uur. 
- Op maandag 30 april vanaf 05.00 uur tot 16.00 uur is het ook verboden om u per fiets of een gehandicaptenvoertuig (exclusief scootmobielen) voort te bewegen of te parkeren in ring 3.
- Voertuigen, die op genoemde tijdstippen binnen ring 3 staan geparkeerd, zullen worden weggesleept. Hebt u vragen over weggesleepte voertuigen dan kunt u contact opnemen met de gemeente: 0318-538 538.
- Er is een alternatieve parkeermogelijkheid voor uw motorvoertuig op zondag 29 april en maandag 30 april. Bewoners en ondernemers uit ring 3 hebben een formulier ontvangen als zij zich hiervoor willen aanmelden.
- Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart? Ook dan dient u aan te geven via het antwoordformulier van welke alternatieve parkeervoorziening u gebruikt wilt maken. Wij gaan er vanuit dat als u dit antwoordformulier niet bij ons inlevert, u zelf voor een parkeeroplossing zorgt buiten ring 3.
- Wanneer u in ring 3 werkt, kunt u op zondag per fiets/te voet, en op maandag alleen te voet, uw werkgever bereiken. Indien u met de auto naar uw werk komt, dan kunt u de auto op zondag parkeren binnen ring 4. Op maandag 30 april mogen er geen auto’s ring 4 inrijden. U kunt dan gebruik maken van de transferia die voor de bezoekers van Koninginnedag zijn ingericht. Van hieruit rijden tussen 09.00 uur en 18.00 uur gratis bussen naar de rand van het centrum en weer terug naar het transferium.
- In ring 3 mogen zich op zondag 29 en maandag 30 april geen losse objecten bevinden, zoals bloembakken, terrasmeubilair, vuilcontainers en dergelijke. Dat geldt van zondag 29 april 05.00 uur tot maandag 30 april 16.00 uur.
- De horeca mag op zaterdagavond 28 april gewoon open zijn. Op zondag 29 april mag de horeca open zijn tot 21.00 uur.
- Alcoholhoudende drank is in de openbare ruimte en -gelegenheden niet toegestaan op maandag 30 april van 05.00 uur tot 14.00 uur. Dat geldt voor zowel verkoop als gebruik. U mag ook geen alcohol bij u hebben.
- Afval in het centrum kan niet worden ingezameld van 29 april t/m 30 april. Het advies aan ondernemers is om bedrijfsafval zaterdag 28 april en/of dinsdag 1 mei te laten inzamelen. Uw afvalcontainer dient op 29 en 30 april op uw eigen terrein te staan en uit het zicht.
- Bevoorrading van winkels in ring 3 kan tot zondag 29 april 05.00 uur. Houd rekening met verminderde bereikbaarheid van het centrum.

“Ik woon/werk in ring 4”
In dit gebied kunt u uw auto of ander gemotoriseerd voertuig gewoon laten staan in de openbare ruimte of op uw privéterrein.
- Op maandag 30 april vanaf 05.00 uur kan het gemotoriseerde verkeer het gebied alleen nog maar uit en niet meer erin. Deze maatregel duurt tot ongeveer 16.00 uur.
- Wanneer u in ring 4 werkt kunt u op maandag niet van buiten ring 4 met een voertuig uw werkgever bereiken. U kunt alleen te voet of per fiets uw werkgever bereiken. U kunt dan gebruikmaken van de transferia die voor de bezoekers van Koninginnedag zijn ingericht. Van hieruit rijden tussen 09.00 uur en 18.00 uur gratis bussen naar de rand van het centrum en weer terug naar het transferium.
- Zondag 29 april en maandag 30 april kan er verkeershinder ontstaan vanwege de voorbereidende werkzaamheden en de afzetting van de veiligheidsringen.
- Alcoholhoudende drank is in de openbare ruimte en -gelegenheden niet toegestaan op maandag 30 april van 05.00 uur tot 14.00 uur. Dat geldt voor zowel verkoop als gebruik.
U mag ook geen alcohol bij u hebben.
- Bevoorrading van winkels in ring 4 kan tot maandag 30 april 05.00 uur.

3. MEDISCHE ZORG EN MINDERVALIDEN

“Ik heb 29 of 30 april medische zorg nodig”
- Mocht u acuut medische zorg nodig hebben dan wordt u verzocht alarmnummer 112 te bellen en de instructie op te volgen die u aan de telefoon wordt verteld. De hulpdiensten zijn geïnformeerd over de beperkende verkeersmaatregelen.
- Maakt u gebruik van thuiszorg, kraamzorg etc. dan kunt u het beste contact opnemen met de desbetreffende organisatie. Zij zijn geïnformeerd over de beperkende maatregelen en van hen hoort u hoe zij de zorg aan u verlenen.

“Ik ben rolstoelgebruiker en wil graag de Koninklijke familie zien”
- Voor rolstoelgebruikers is langs de looproute een vak ingericht bij de Lampegiet. Per persoon mag er één begeleider mee in het vak.

“Ik ben mindervalide en maak gebruik van aangepast taxivervoer.”
- Op zondag 29 april kan uw taxivervoerder uw adres tot ring 3 benaderen, en op maandag 30 april tot ring 4. U wordt over de aangepaste opstaplocatie geïnformeerd door de betreffende vervoerder.

4. BUSLIJNEN EN TREINVERKEER

“Ik maak gebruik van de reguliere bus op zaterdag 28 april t/m maandag 30 april”
- U kunt gewoon gebruik maken van de bus. Busdiensten rijden hun reguliere diensten, deels over omgeleide routes.

“Ik maak gebruik van de trein op 30 april”
- De Nederlandse Spoorwegen (NS) zet langere treinstellen in om in een grotere vraag te voorzien. Op Koninginnedag heeft de NS een aangepaste dienstregeling ingesteld. Voor de juiste verbindingen en tijden verwijzen wij u naar de NS, www.ns.nl of www.9292.nl of bel naar 0900-9292.

5. WEGAFSLUITING
- Vanaf zaterdag 28 april zijn in verband met de opbouwwerkzaamheden voor gemotoriseerd verkeer afgesloten:
- noordelijk deel van de Kerkewijk tussen de J.G. Sandbrinkstraat en de Markt
- de Markt
- deel van de J.G. Sandbrinkstraat (tussen het gemeentehuis en het parkeerdek Corridor).
- Het parkeerterrein achter de Lampegiet is beperkt te gebruiken.

 

TWITTER

> Proclaimer