Parkeerterreinen snel vol

Parkeren ring 3

De beschikbaar gestelde parkeergelegenheden voor inwoners van ring 3 stroomt snel vol. De hoeveelheid aanmeldingen zorgen er al voor dat de twee parkeergelegenheden : de Brakken en de Buitenomme al vol staan. De inwoners kunnen zich nu aanmelden voor een parkeerplaats bij Vogelenzang of zelf een parkeerplaats zoeken. 

Inwoners kunnen zich aanmelden tot 17 april 2012.

TWITTER

> Proclaimer