Parkeermogelijkheden bewoners ring drie.

Eerder heeft de burgemeester al laten weten dat de binnenstad wordt afgesloten voor gemotoriseerde voertuigen. Dat heeft te maken met de drukte in de binnenstad, maar ook met de veiligheidseisen waarmee het Koninklijk bezoek gepaard gaat. Voor u als bewoners van ring drie betekent dit dat u uw gemotoriseerde voertuigen twee of drie dagen uit het gebied moet verwijderen. Dit geldt ook voor in garages gestalde motorvoertuigen. De exacte duur hiervan is op dit moment nog niet bekend.Het is de bedoeling dat we zorgen voor alternatieve parkeerruimte. De mogelijkheden, die er aanwezig zijn c.q. wij hiervoor zullen bieden, zijn:


1. Als u volledig vrij gebruik wenst te kunnen maken van uw voertuig, kunt u er voor kiezen om deze dagen buiten de binnenstad te parkeren op de aanwezige openbare parkeerplaatsen langs de openbare weg. Hiervoor hoeft u verder niets te regelen.

2. U kunt gebruik maken van hiertoe in te richten parkeerplaatsen aan A. de Brakken en B. de Buitenomme. Deze parkeerterreinen worden vrijgehouden voor bewoners en hiervoor heeft u een ontheffing nodig. (kuis A. of B. aan in het antwoordformulier) Als uw motorvoertuig op de Brakken geparkeerd staat dan kunt u deze altijd gebruiken. Mocht uw voertuig op de Buitenomme staan dan is deze op Koninginnedag 2012 tot 20:00 niet te gebruiken.

3. Als u uw voertuig op een bewaakt parkeerterrein wenst te parkeren kunt u gebruik maken van een terrein nabij de Rijnbrug. Dit terrein zal door de gemeente worden bewaakt. Ook hiervoor heeft u ontheffing nodig. (kruis C1 aan in het antwoordformulier). Als uw voertuig hier geparkeerd staat dan kunt u deze altijd gebruiken.
Indien noodzakelijk zal de gemeente tevens uw vervoer van en naar deze parkeerplaats regelen, ook dit dient u aan te vragen. (kruis ook C2 aan in het antwoordformulier)


4. Voor speciale motorvoertuigen, die overdekt gestald staan en ook deze dagen overdekt gestald moeten worden, zal de gemeente een overdekte en afgesloten stalling ter beschikking stellen. Deze oplossing is alleen bedoeld voor bijzondere voertuigen en ook hiervoor dient u een aanvraag in te dienen. (kruis D. aan bij het antwoordformulieren)
Om inzicht te krijgen in het aantal benodigde parkeerplaatsen, willen we u vragen om aan te geven of u gebruik wilt maken van een van de genoemde voorzieningen. Het is uitsluitend mogelijk om hiervoor uw eigen voertuigen op te geven. Dat betekent dat bijvoorbeeld uw familie of uw visite in deze periode géén gebruik kunnen maken van deze speciale voorzieningen. Voor bezoekers geldt dat zij buiten het gebied zullen moeten parkeren.


Het betreft hier echt alleen bewoners van ring drie, mocht hierover bij u nog onduidelijkheid zijn kunt u contact opnemen met 0317-681681. Tevens hebben alle bewoners van ring drie hierover een brief ontvangen.
U kunt opgave doen tot 17 april 2012 door het formulier hier te downloaden. Mocht u het document niet geopend krijgen, stuurt u dan een email naar oranje@rhenen.nl.

TWITTER

> Proclaimer