Lezingen Markante Vorsten in twee delen.

Hoe zit het ook alweer met ons Koningshuis en al die Vorsten?

Hoe kan het dat Nederland een Republiek was en er toch Vorsten op de Troon zaten?
Wat waren dat voor een mensen, die Vorsten die het voor het zeggen hadden?  
En hoe werd Nederland een Koninkrijk en hoe ging het met ons Oranjehuis op de troon?  

Het komt allemaal aan de orde in twee lezingen:
18 april: Vóór het koninkrijk: Vorsten in een Republiek Dr. C.M. Hogenstijn.
25 april: Een familie op de troon: Koninklijk Oranje sinds 1813 Drs. A.J.P.H. van Cruyningen.

In de Bibliotheek in Rhenen woensdag 18 en 25 april om 15.00 uur.
(In de bibliotheek in Wageningen woensdag 18 en 25 april om 19.30 uur).

Kaarten zijn nu al te koop bij de bibliotheek en op www.volksuniversiteit.nl/wageningen.
Kosten voor de twee lezingen €11,- voor leden en donateurs, en €12.50 voor niet leden.

 

TWITTER

> Proclaimer