Koninginnedagverordening

De burgemeester van Rhenen heeft op 6 maart 2012 de ‘Koninginnedagverordening Rhenen 2012’ vastgesteld.

Op 30 april 2012 zal Hare Majesteit Koningin Beatrix en de Koninklijke Familie de gemeente Rhenen bezoeken. In verband hiermee is bovenstaande verordening vastgesteld. De verordening bevat algemeen verbindende voorschriften die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn.

De organisatie van deze Koninginnedag vraagt om bijzondere maatregelen. Op grond van de vastgestelde verordening zal de toegankelijkheid van Rhenen behoorlijk worden beperkt. Zo zullen vanaf 28 april 2012 de wegen van het centrum gefaseerd worden afgesloten waardoor normaal (auto)verkeer  uiteindelijk niet meer mogelijk zal zijn. Uiteraard wordt voor de hulpverleningsvoertuigen een speciale regeling getroffen. Daarnaast zijn op en rond Koninginnedag andere maatregelen noodzakelijk met betrekking tot het gebruik van de openbare ruimte. De winkels zijn bijvoorbeeld gewoon open met uitzondering van de  alcoholverstrekkende/-verkopende winkels. Ook het gebruik en de verkoop van alcohol anderszins is tijdelijk niet toegestaan.

Deze verordening geldt binnen het op de kaart aangegeven gebied en vervalt uiterlijk op 30 april 2012 om 16.00 uur, of zoveel eerder als de burgemeester de intrekking van deze noodverordening heeft bekendgemaakt. De bepalingen over het tijdelijk stallen van weggesleepte auto’s en het cameratoezicht vervallen op 30 april 2012 om 24.00 uur en 1 mei 2012 om 16.00 uur.

Voor de precieze inhoud van de verordening wordt verwezen naar www.rhenen.nl. De verordening met bijbehorende tekeningen liggen vanaf 5 april 2012 ter inzage gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen.

TWITTER

> Proclaimer