In de voetsporen van… Koninginnedag

Koninginnedag in Rhenen was een zeer geslaagde dag. Om de sfeer en het gevoel van die dag nog langer vast te houden, is er de mogelijkheid de route nogmaals te lopen én te beleven.

De gemeente Rhenen heeft in samenwerking met de VVV een routeboekje ontwikkeld met de titel In de voetsporen van… Koninginnedag. Vanzelfsprekend vindt u in het boekje een omschrijving van de wandeling die de Majesteit en haar gevolg in Rhenen heeft gelopen en de activiteiten die voor de Koningin georganiseerd zijn.

Daarnaast bevat In de voetsporen van…Koninginnedag een aantal leuke aanbiedingen van de Rhenense middenstand en QR codes. Deze QR (Quick Response of wel “snelle reactie”) codes zijn barcodes die door mensen met een smartphone gescand kunnen worden. Als u deze codes scant, komen foto’s van Koninginnedag op uw smartphone tevoorschijn. U beleeft dan de dag alsof u er op dat moment bij bent.

Het routeboekje In de voetsporen van... Koninginnedag  is gratis verkrijgbaar bij de VVV in Rhenen aan de Markt 20, telefoonnummer 0317-612333.


Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Jan de Boer, 0317 681622 of 06 12580730 of jan.de.boer@rhenen.nl.

TWITTER

> Proclaimer