Gezocht: vrijwilligers!

Om Koninginnedag tot een succes te maken hebben we veel hulp nodig. Ook van u! Wij zijn dan ook op zoek naar een groot aantal:

VRIJWILLIGERS

De vrijwilligers zullen onder andere worden ingezet als gastheer/gastvrouw, toegangscontroleurs, verwijzer en toezichthouders. Daarvoor moet u beschikken over goede contactuele eigenschappen en sociale vaardigheden. Voor een aantal functies zult u worden gescreend (antecedentenonderzoek).
De inzet is niet beperkt tot de dag van Koninginnedag zelf. Naast 30 april moet u rekening houden met een instructiebijeenkomst en een generale repetitie.

Aanmelden
Wilt u meewerken aan dit unieke evenement, meldt u zich dan aan. Dit kan door het invullen van het reactieformulier .
U kunt het formulier ook opvragen bij de receptie (0317-681681) en toesturen naar het Personeelsbureau Koninginnedag, Postbus 201, 3910 AE Rhenen.
Annette Roks en Margot van Diessen van de gemeente Rhenen zullen de aanmeldingen registreren en vraag en aanbod ‘matchen’. Heeft u vragen, dan kunt u ook contact met hen opnemen via de mail vrijwilligerskoninginnedag2012@rhenen.nl of telefoon (0317-681681).

 

TWITTER

> Proclaimer