Auto inventarisatie parkeerplaatsen inwoners ring 3 gesloten.

Aanvragen van inwoners ring 3 voor een parkeerplaats op de Brakken, de Buitenomme en Vogelenzang worden niet meer in behandeling genomen.

Indien u geen aanvraag heeft ingediend bent u zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een parkeerplaats voor uw auto buiten ring 3. Dit kan bijvoorbeeld binnen ring 4 op openbare parkeerplaatsen.

TWITTER

> Proclaimer