Accreditatie journalisten Koninginnedag

Hare Majesteit de Koningin en leden van de Koninklijke Familie vieren maandag 30 april  Koninginnedag mee in de gemeenten Rhenen en Veenendaal.

De persaccreditatie voor Koninginnedag is vanaf nu geopend.
U wordt vriendelijk verzocht zich uiterlijk dinsdag 17 april, 17.00 uur, aan te melden onder vermelding van naam, adres, e-mail, functie, medium en telefoonnummer bij de Provincie Utrecht, afdeling Communicatie, via geerke.van.splunter@provincie-utrecht.nl.

Journalisten moeten bij hun accreditatieaanvraag tevens aangeven:
- in welke gemeente(n) zij aanwezig willen zijn; Rhenen, Veenendaal of beide
- de voorkeur voor route A of route B *
- of zij wel of niet gebruik willen maken van busvervoer tussen beide gemeenten
- of zij wel of niet gebruik willen maken van een lunchpakket

Zo spoedig mogelijk na sluiting van de accreditatie ontvangen aangemelde journalisten uitsluitsel over hun accreditatieverzoek en een overzicht van de persfaciliteiten. Mocht blijken dat het aantal aanmeldingen te groot is, dan wordt slechts één fotograaf, verslaggever of camerateam per medium toegelaten tot de persvakken.

Het accreditatiebewijs geeft toegang tot de volgende persfaciliteiten:
- perscentrum: Residence Rhenen, Veenendaalsestraatweg 50, 3921 EC Elst/Rhenen
- parkeerplaats
- lunchpakket
- busvervoer
- persvakken

Persvakken

De pers die zich heeft aangemeld wordt opgesplitst in twee groepen, groep A en groep B die zowel
in Rhenen als in Veenendaal een eigen route lopen. De keuze voor de route geldt voor beide
gemeenten.

* Voor een uitgebreid programma en overzichtskaart van de route zie www.koninginnedag2012.nl.

- Groep A doet in Rhenen verslag vanuit de persvakken A1 en A2 en in Veenendaal vanuit de persvakken A6, A8 en A10.
- Groep B doet in Rhenen verslag vanuit de persvakken B3 en B4 en in Veenendaal vanuit de persvakken B5, B7 en B9.

NB. Buiten de persvakken en buiten de wandelroute van de Koninklijke Familie kan zonder accreditatie worden gewerkt. De persvakken zijn een service en geen verplichting.

NOS, ANP en een fotograaf van de gemeente maken beelden op de wandelroute.
Een aantal foto’s wordt na afloop aan de media ter beschikking gesteld door de gemeenten.


Schrijvende pers / radio

Een beperkt aantal schrijvende verslaggevers en radioverslaggevers wordt in de gelegenheid gesteld mee te wandelen over de route. Zij kunnen het Koninklijk gezelschap op enige afstand volgen om een indruk op te doen van de feestelijkheden. Binnenkort ontvangen zij daarover bericht van de RVD.

TWITTER

> Proclaimer