Efficient Energie Verbruiken Is In Nederland De Afgelopen Jaren Behoorlijk Populair Geworden, Maar Hoe Zit Het In Andere Grote Landen?

In principe is energie-efficiëntie alles wat helpt om uw elektriciteitsrekening te verlagen en de natuurlijke hulpbronnen te sparen. Stel, je hebt een energievarken van een koelkast met een ontbrekende deurafdichting en je installeert een nieuwe deurafdichting – heb je de koelkast energiezuiniger gemaakt? Als u energie wilt besparen en onze energierekening wilt verlagen, ja, dan hebt u de koelkast energiezuiniger gemaakt. Ik hou van deze definitie. Jammer dat het niet klopt.

  • Door de deurverzegeling van de koelkast te vervangen is er energie bespaard, maar de koelkast is natuurlijk nog steeds het oude zwijn dat hij altijd al was. Het lijkt erop dat energiebesparing niet hetzelfde is als energiezuinigheid. Ik wou dat het zo eenvoudig was, maar als het de energierekening verlaagt, zou het wel eens energiebesparend kunnen zijn en zou het wel eens energiezuinig kunnen zijn.

Nou, laten we de deur dichtdoen en op deze manier naar de energie-efficiëntie kijken.

Het omzetten van energie: Het omzetten van energie uit zijn natuurlijke vorm (olie, aardgas, waterkracht) naar het door ons beoogde gebruik is nooit helemaal succesvol. Een deel van de energie wordt niet volledig omgezet en ontsnapt en gaat verloren. In oudere aardgasovens bijvoorbeeld verwarmt minder dan 60% van de potentiële energie in het gas daadwerkelijk de woonkamer.

Het energieverbruik neemt elk jaar toe

Onderzoekers en analisten denken al jaren na over het bruto nationaal product en het stroomverbruik dat aan de ellebogen moet worden aangesloten. Het BNP nam toe en het energieverbruik nam toe en dat was ook zo. De heck met koelkastdeur afdichtingen, er waren meer koelkasten dus er was meer energieverbruik en dat was OK.

Hoe kun je je woning energietechnisch verbeteren?

We kijken vandaag de dag een beetje anders naar een deurafdichting. We beseffen nu dat we efficiënter moeten worden om onze levensstandaard, onze veiligheid en ons milieu te behouden. De term energiezuinig beschrijft dan onze inspanningen om energieverspilling te verminderen en meer energievoordelen te bieden met minder schade aan het milieu.

Voordelen van energie efficiënt werken

De voordelen van energie-efficiëntie: Energiezekerheid: Ik heb gehoord dat sommige milieubeschermers het gevoel hebben dat energie-efficiëntie pas echt populair wordt als de veiligheid in huis nauwer verbonden is met energiebesparing. In dit geval gaat veiligheid iets verder dan een individuele woning. Energiezekerheid voor gemeenschappen betekent minder afhankelijkheid van buitenlandse brandstofvoorraden en minder kwetsbaarheid voor prijs- en aanbodschommelingen

Waarom wordt er in India nog steeds enorm veel gebruik gemaakt van schaalgas en andere energie?

De energiebehoeften van mensen wereldwijd zijn voornamelijk olie, kolen en aardgas. De belangrijkste leverancier van olie en aardgas zijn de Golflanden. In het laatste decennium zijn de rechten van de mensen in de wereld aangetast, aangezien de tarieven voor ruwe olie en aardgas vele malen zijn gestegen. Dit heeft de economische rechten van mensen in landen als Amerika, China en India, die een grote importeur zijn, aangetast. In het komende decennium zou het verbruik van olie en aardgas enkele malen moeten toenemen.

In India is schaalgas een van de meest gebruikte energievormen

In de nabije toekomst moet schaliegasenergie de rechten van mensen om energie tegen redelijke tarieven beschikbaar te stellen, beschermen. In Amerika, China en India worden voldoende voorraden schaliegasenergie gecontroleerd om aan de toekomstige vraag van de bevolking te voldoen. Bovendien heeft de energie van gasschaliegesteente een zeer lage koolstofuitstoot in vergelijking met veel andere energiebronnen. De energie van gasschaliegesteente zal het probleem van de milieuvervuiling die door de groeiende industrie in de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden wordt veroorzaakt, oplossen.

Er wordt steeds meer geinvesteerd in schaalgas om olie en aardgas gebruik te verminderen

In de nabije toekomst heeft gasschaliegesteente het potentieel om geïmporteerde olie en aardgas uit de beperkte voorraden van de Golflanden te vervangen. De Verenigde Staten hebben nieuwe technieken ontwikkeld die de productie van schaliegas in het huidige tempo goedkoper maken dan de import van olie en gas. Er zijn nieuwe technieken ontwikkeld, waarbij een vloeistof, chemicaliën en zand wordt geïnjecteerd in de bronnen van energie horizontaal schaliegesteente om de ketens van de energie van het uitlaatgas naar de oppervlakte te breken.

In Amerika en India wordt er erg veel gedaan aan schaalgas en andere energie

De energiereserves van gasschalie zullen de economische groei stimuleren, de koolstofuitstoot helpen verminderen en de afhankelijkheid van de invoer van energie uit de Arabische wereld door de Verenigde Staten, China en India verminderen. Volgens de cijfers die vandaag de dag op het internet beschikbaar zijn, draagt de energie van het Amerikaanse schaliegas voor 14 procent bij aan de totale productie. De V.S. proberen om aan hun gasbehoeften te voldoen uit bronnen in totale energie rotsschalie.

Welke Manieren Van Energie Opwekken Zijn Belangrijk Geworden Voor Zaken Zoals Energie Vergelijken? Bekijk Het Hier

Door bijna elke maatregel ontploft de door de wind opgewekte energie in heel de wereld. Energie vergelijken in 2020 is heel normaal geworden, maar hoe zit het precies met de windenergie in de wereld? De groei wordt vooral beperkt door de beschikbaarheid van de turbines, omdat de turbines met een hoger rendement worden geïntroduceerd.

De wereldwijde windenergie-industrie is gegroeid van 11,8 miljard dollar in 2005 tot 17,9 miljard dollar in 2006. Clean Edge Research-projecten zullen de markt verdrievoudigen tot 60,8 miljard dollar in 2016. In de Verenigde Staten was windenergie in 2006 de op één na grootste bron van nieuwe opwekkingscapaciteit, met alleen aardgas als gevolg.

  • Er werd meer dan 2,4 GW aan nieuw vermogen geïnstalleerd, een toename van 27% die het totale Amerikaanse windvermogen op 11,6 GW bracht, genoeg om ongeveer 2,9 miljoen huishoudens van stroom te voorzien, volgens de American Energy Association. In de afgelopen 20 jaar heeft een sterke door DOE gefinancierde O&O-inspanning in combinatie met particuliere partnerschappen de basiskosten van windenergie verlaagd van ongeveer 80 cent/kWh tot slechts 4 cent/kWh.
  • In combinatie met de fiscale stimuleringsmaatregelen van de overheid, die een stimulans vormen van 1,9 cent/kWh voor de eerste 10 jaar van een project, en andere fiscale overwegingen, worden de kosten van windenergie zeer concurrerend en zijn ze soms lager dan die van conventionele opwekkingsbronnen.

Welke Landen In De Wereld Doen Er Veel Aan Energie Besparen Met Windenergie

In Canada is het windvermogen in 2006 bijna verdubbeld, waarbij 657 nieuwe MW is toegevoegd voor een totaal van meer dan 1,3 GW. Het doel van de Canadese vereniging voor windenergie is om tegen het jaar 2010 10.000 MW aan geïnstalleerde windenergie in Canada te hebben, genoeg om in 5% van de Canadese elektriciteitsbehoefte te voorzien.

Denemarken produceert momenteel meer dan 20% van zijn stroom uit de wind, een haalbaar doel voor Canada. Als windenergie 20% van Canada’s elektriciteit zou opwekken, zou het de op één na grootste bron van elektriciteit zijn, na waterkracht en vóór kernenergie, aardgas en steenkool.

De Meeste Europese Landen Doen Veel Aan Energie Vergelijken Op Basis Van Wind-Energie

De Europese landen nemen het voortouw in de Verenigde Staten en Canada bij het gebruik van windenergie. De totale capaciteit van de nieuwe windturbines die vorig jaar in de Europese Unie in gebruik werden genomen, bedroeg 8.554 MW, een toename van 935 MW ten opzichte van het totaal van 2006.

  • Het totale windvermogen dat eind 2007 was geïnstalleerd, zal ongeveer 90 miljoen ton CO2 per jaar vermijden en 119 Terawattuur produceren in een gemiddeld windjaar, wat overeenkomt met 3,7% van de elektriciteitsvraag in de EU.
  • In 2000 werd minder dan 0,9% van de elektriciteitsvraag in de EU gedekt door windenergie. De Europese landen hebben besloten dat windenergie in 2020 20% van hun opwekkingscapaciteit zal uitmaken.